Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për zonën e Tiranës;
 • Viziton çdo pikë shitje sipas programit ditor;
 • Prezanton në mënyrë profesionale produktet tek klientët;
 • Identifikon nevojat e klientëve;
 • Jep propozime për përmbushjen e kërkesave të klientit;
 • Monitoron procesin e porosive dhe bashkëpunon ngushtë me të gjitha departamentet përgjegjëse deri në mbërritjen e tyre tek klienti;
 • Të zbatojë me përpikmëri detyrat e përcaktuar nga eprori;
 •  Planifikimi dhe koordinimi i shitjeve sipas modelit/strategjisë të kompanisë;
 •  Bashkëpunimi me Departamentin e Marketingut për implementimin e strategjive të duhura për arritjen e objektivave;
 • Përgatitja e raportimeve të ndryshme, sipas kërkesave nga eprori i drejtpërdrejtë;
 •  Të informohet në menyrë të vazhdueshme mbi zhvillimet dhe ecuritë e tregut vendas;
 • Çdo detyrë tjeter në lidhje me funksionet e tij e caktuar nga eproret e drejtpërdrejtë.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 •  Eksperiencë në pozicione të ngjashme mbi 2 vjet;
 • Njohuri në perdorimin e programeve financiare dhe Paketës Office;
 •  Aftësi komunikimi dhe menaxheriale;
 •  Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin pozicion aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment