Partner.al kërkon një Saldator me Tik në Tiranë, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

  • Njeh lidhjet dhe prerjet e produkteve të materialeve të ndryshme për prodhimin e mëtejshëm;
  • Planifikon dhe analizon punën mbi lidhjet e saldimit;
  • Kryen aktivitete të saldim në përputhje me planet e punës të miratuara;
  • Ndjek udhëzimet e përcaktuara nga përgjegjësi;
  • Zbaton rregullat e instruktimit teknik;
  • Përgjegjës për mirëmbajtjen e veglave të punës në gjendje pune të sigurt;

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

  • Të ketë përfunduar arsimin profesional për saldator;
  • Të ketë eksperiencë në prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike;
  • Të njoh saldimin me tik;
  • Te ketë aftesi komunikimi dhe bashkëpunimi.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment