Partner.al kërkon një Specialist/e IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të riparojë problemet e ndryshme në sistem;
 • Të menaxhojë sistemet e operimit Linux, Windows Server 2012 dhe versionet më pas;
 • Të jetë njohës i sistemeve Backup të të dhënave (Tape Server);
 • Të kujdeset për shërbimet bazë të Active-Directory dhe mail client;
 • Te dijë të përdor dhe të menaxhojë sistemet e operimit Windows 7,8,10 dhe troubleshooting të tyre;
 • Të kujdeset për sistemet e sigurisë së të dhënave, si antivirus, etj;
 • Të mirëmbajë Printera, Fotokopje dhe Skanera.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar arsim e lartë në degët Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash;
 • Të ketë eksperiencë minimumi 2 vite eksperiencë në pozicion të ngjashëm;
 • Të kenë njohuri të mira të rrjeteve mbi bazën e OSI model, switching, routing dhe wireless;
 • Të kenë aftesi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Kualifikime të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit;
 • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektore të ngjashëm, në sistemin bankar e  financiar;
 • Preferohet të kenë leje për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;
 • Të kenë njohuri të mira në gjuhën angleze.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment