Partner.al kërkon një Inxhinier Preventivues/Kostoist, në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 23 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 •  Kryen rol teknik, organizativ dhe supervisor për projektet në ndërtim;
 • Harton preventivat e objekteve të planifikuara për tu ndërtuar nga kompania;
 • Rivlerëson preventivat me fonde pubike apo preventiva të tjera për projekte të porositura nga Kompania, mbas shyrtimit të projektit dhe aplikon çmimet për njesi sipas analizave teknike të kompanisë;
 • Kryen zbërthimin e preventivave të objekteve dhe nxjerr nevojat për materiale dhe ja paraqit Drejtorisë përkatese;
  •Kryen përgjithësime dhe nxjerr koefiçiente tekniko-ekonomik, që shërbejnë për planifikim fondi sipas llojit të ndërtimit.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar Universitetin e Inxhinierisë së ndërtimit;
 • Të ketë eksperiencë të mëparshme në këtë pozicion;
 •  Të ketë njohuri shumë të mirë mbi programet bazë dhe Autocad;
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë efektive me të gjitha nivelet e organizatës;
 • Aftësi të menaxhimit të kohës dhe probematikave të punës;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi, supervizimi.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment