Partner.al kërkon një Teknik IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e IT dhe Sistemeve të Sigurisë.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për instalimin e rrjeteve kompjuterike ose CCTV;
 • Përgjegjës për instalimin e sistemeve  të ndryshme në grup ose në varesi të punimeve;
 • Përgjegjës për riparime paisjesh komjuterike apo paisje zyre në servisin e kompanisë;
 • Përgjegjës për punime në terren për instalime sistemesh CCTV, Sisteme Alarmi, Instalime/Konfigurime Paisje IT;
 • Të riparojë problemet e ndryshme në sistem.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar arsim e lartë në degët Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash;
 • Të ketë eksperiencë minimumi 3 vite në pozicion të ngjashëm;
 • Të ketë njohuri për produkte informatike (IT);
 • Të ketë njohuri për Sisteme Sigurie (CCTV);
 • Të ketë njohuri për Sisteme Alarmi;
 • Të kenë aftesi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Kualifikime të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit;
 • Preferohet të kenë leje për drejtim automjeti;
 • Të kenë njohuri të mira në gjuhën angleze.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment