Partner.al kërkon një Menaxhere Projekti në Tirane, për një kompani prestigjoze ndërkombëtare, e cila operon në tregtimin e mobiljeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Analizon nevojat e klientëve dhe bashkëpunon me ta për zgjidhjen e nevojave te tyre;
 • Merr porositë tek klientët ekzistues dhe i informon për produktet që kompania ofron;
 • Viziton pikat e shitjes të zonës që mbulon sipas programit ditor;
 • Prezanton në menyre profesionale markat që kompania tregton;
 • Mirëmban klientët ekzistues dhe është në menyrë të vazhdueshme në kërkim të klientëve të rinj;
 • Respekton cmimet e vendosura nga kompania;
 • Përgatit planin ditor dhe raporton tek supervizori i tij;
 • Përgatit analiza mujore për shitjet mujore duke u bazuar në target-in e tij;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar arsim e lartë;
 • Eksperienca e ngjashme së paku 2 vite, përbën avantazh;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të jetë e aftë të punojë në grup;
 • Të posedojë leje drejtimi;
 • Të ketë njohuri të mira të programit MC Office;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment