Partner.al kërkon një Këshilltar/e IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të ofrojë këshilla strategjike dhe rekomandime në përdorimin e teknologjisë për të arritur qëllimet dhe objektivat e institucionit;
 • Të monitorojë dhe ofrojë këshilla mbi iniciativat në departamentin e IT dhe të bashkëpunojë me stafin e brendshëm teknik;
 • Të ofrojë këshilla mbi blerjen e pajisjeve hardware dhe sistemeve software të përshtatshme sipas kërkesave të institucionit;
 • Të monitorojë sistemet dhe rrjetin kompjuterik në institucion;
 • Të monitorojë zbatimin e masave të sigurisë së informacionit në departamentin e IT;
 • Të kujdeset për sistemet e sigurisë së të dhënave, si antivirus, etj;
 • Të rekomandojë përditësimin e infrastrukturës së IT- së me teknologjitë e reja dhe të përparuara.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar arsim e lartë në fushën e teknologjisë së informacionit;
 • Të ketë eksperiencë mbi 10 vjet në fushën e teknologjisë së informacionit, programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë);
 • Njohuri të përgjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si LINUX, Windows Server 2012, SQL server 2012/2014 dhe Oracle, etj;
 • Njohuri të përgjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches, etj;
 • Njohuri të mira në gjuhët e programimit C ++, C #, Java, PHP, NET ose Python;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Kualifikime të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit, çertifikim ITIL ose COBIT e preferuar;
 • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm, në sistemin bankar e  financiar;
 • Preferohet të kenë leje për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment