Partner.al kërkon një Specialist/e i Riskut Operacional në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për të kontrolluar, mbledhjen, përpunimin, administrimin dhe vlerësimin e ngjarjeve të lidhura me Riskun Operacional;
 • Përgjegjës për kryerjen e të gjithë proçeseve që lidhen me Riskun Operacional;
 • Të llogarisë dhe të monitorojë limitet e KRI-ve;
 • Përgjegjës për njohjen dhe përpilimin e raporteve të vetëvlersimit;
 • Identifikon, monitoron dhe kontrollon të gjitha proçeset që lidhen me Riskun Operacional;
 • Përgjegjës për përpilimin dhe raportimin e të gjitha raporteve që lidhen me Riskun Operacional.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë, profili Ekonomik (preferohet Financë-Bankë);
 • Eksperiencë të ngjashme në kuadrin e Riskut Operacional në sektorin bankar përbën avantazh;
 • Përdorues shumë i/e mirë të paketës MS Office dhe Programeve financiare;
 • Të ketë njohuri të përgjithshme lidhur me aktivitetin e institucioneve financiare;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Aftësi shumë të mira analitike;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi, bashkëpunimi  me njësitë raportuese në qëndër dhe në degë.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment