Partner.al kërkon një Koordinatore Zyre në Tiranë, për një kompani, e cila operon në shitjen me pakicë të veshjeve për brande ndërkombëtar, në qëndrën tregtare TEG.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Merr pjesë në koordinimin e proceseve të punës;
 • Asiston në përgatitjen, formatimin dhe zhvillimin e dokumentave të ndryshme të kompanisë;
 • Mirëmban dhe arshivon sistemin e dosjeve, korespodencave, etj;
 • Koordinon takimet, intervistat dhe komunikimet midis pëgjegjësve dhe punonjësve;
 • Merr pjesë në hartimin dhe përgatitjen e raporteve dhe informacioneve të ndryshme;
 • Raporton te administratori në mënyrë të detajuar ecurinë e punës ditore;
 • Detyra të tjera të cilat mund ti caktohen.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë, preferohet dega Administrim Biznes;
 • Mbi 1 vit eksperiencë pune të ngjashme, përben avantazh;
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze, gjuha e dytë përbën avantazh;
 • Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizimi;
 • Të karakterizohet nga ndershmëria, integriteti dhe korrektësia;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment