Partner.al kërkon një After Sales Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për njohjen e produkteve dhe specifikat teknike të tyre;
 • Menaxhon stokun e pjesëve të këmbimit;
 • Mirëmban të dhëna të sakta për të gjitha raportimet dhe marrëdheniet me departamentin teknik të furnitorëve;
 • Trajton dhe u jep zgjidhje anekesave ose reklamimeve të klientëve përsa i përket problemeve teknike të produkteve;
 • I jep zgjidhje problemeve që produktet mund të kenë brënda dhe jashtë garancisë.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar arsimin profesional Mekanik ose Hidro-teknik,
  arsimi I lartë përbën avantazh;
 • Të ketë eksperiencë pune të profilit teknik me materiale ndërtimi dhe paisje hidro-sanitare;
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze;
 • Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizimi;
 •  Të karakterizohet nga ndershmëria, integriteti dhe korrektësia;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment