Partner.al kërkon një Magazinier në Tiranë për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 20 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme;
 • Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina;
 • Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës (fletë-hyrje, fletë-dalje, proces-verbalet, inventarin);
 • Mbikëqyr aktivitetin dhe shpërndan detyrat për punëtorët e magazines;
 • Përgjegjës për përgatitjen dhe kontrollin e të gjitha dërgesave dalëse (porositë për klientët);
 • Bën sistematikisht inventare për të gjithë sektorët e magazinës (inventar ditor, javor, mujor);
 • Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit.
 • Kryen detyra të tjera të cilat mund t’i përcaktohen gjatë ditës.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Arsim i Mesëm ose i Lartë;
 • Mbi dy vite eksperiencë në pozicion të ngjashëm, përbën avantazh;;
 • Njohuri të mira të programit financiar “Alfa Business”;
 • Të jetë person i shkathët, i motivuar, autoritar, i komunikueshëm;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.
 • Njohës dhe përdorues i programeve të MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Të disponojë leje drejtimi të kategorisë B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment