Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Sales në Tiranë, për një klient i specializuar në prodhimin e produkteve të bylmetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët;
 • Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij;
 •  Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë, si dhe produktet e konkurrentëve;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit ekzitues të klientëve dhe  indentifikimin e klientëve të rinj;
 •  Ndërton, mirëmban dhe përmirëson marrëdhëniet e biznesit me klientët duke siguruar plotësimin e nevojave të tyre sipas standarteve më të larta;
 •  Përgjegjës për ndjekjen e proceseve të punës sic përcaktohet në udhëzimet e shitjeve dhe në përputhje  me objektivat e përcaktuara nga kompania;
 •  Komunikon në mënyrë profesionale me klientët dhe mban kontakte të vazhdueshme me ta;
 • Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit;

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë;
 • Mbi 2 vite eksperiencë pune të ngjashme përben avantazh;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe prezantuese.
 • Njohuri të gjuhës Angleze;
 • Njohuri shumë të mira të paketës MS Office;
 • Të zotërojë patentë të klasit B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment