Partner.al kërkon një Montator Mekanik në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike.  

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Përgjegjës për identifikimin e parregullsive në pajisje dhe konstruksione të ndryshme mekanike;
  • Kryen punimet, mirëmban dhe riparon në pajisjet elektromekanike;
  • Ndjekja dhe monitorimi i ecurisë së pajisjeve;

Kualifikimet/Kërkesat:

  • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm profesional në drejtimin Mekanik;
  •  Të ketë eksperiencë në fushën e montimit të konstruksioneve metalike jo me pak se 5 vjet;
  • Të ketë leje drejtimi automjeti;
  •  Njohuritë e gjuhëve të huaja përbëjnë avantazh.
  • Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunuese;
  • Të jetë fleksibël në lidhje me oraret e punës;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment