Partner.al kërkon një Drejtues Logjistike në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania;
 • Koordinon punën midis magazinës qëndrore dhe departamenteve të tjera të kompanisë;
 • Organizon, drejton dhe motivon punonjesit që ka në varësi;
 • Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë;
 •  Menaxhon gjithë procesin e lëvizjes së produkteve  Hyrje dhe Dalje nga magazina.
 • Koordinon shume mire rradhën dhe kohën e ngarkesave me Menaxherët e Shitjeve, Pergjegjesin e Magazinës dhe mjetet e transportit të kompanisë dhe paleve të treta.
 • Planifikon dhe shfrytëzon me eficencë  hapsirat e magazinës;
 • Kontrollon sasine dhe cilesinë e produktit që hynë dhe del nga magazina;
 • Përgjegjës kryesor për optimizimin e kohës së ngarkesave dhe minimizimin e kostove të transportit;
 • Për çdo problem, shërbim ose difekt koordinon me personin përgjegjës të mirëmbajtjes teknike të mjeteve;
 • Përgjegjës për respektimin e të gjithë procedurave që lidhen me pozicionin e tij të punës;
 • Kryen raportime periodike të mbi ecurinë dhe problematikat e punës.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar Fakultetin Ekonomik me profil menaxhimi;
 • Të ketë eksperiencë pune minimumi 5 vite në Logjistikë;
 • Të ketë aftesi drejtuese dhe organizative;
 • Të jetë i komunikueshem;
 • Të ketë njohuri mbi pakten Office;
 • Të posedojë leje drejtimi automjeti;
 • Të jetë i aftë të punoje në grup.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment