Partner.al kërkon një Brand Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në distribuimin e produkteve farmaceutike dhe kozmetike.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Prezanton në mënyrë dinjitoze produktet e kompanisë tek klientët;
 • Vendos dhe zhvillon marrëdhënie të qëndrueshme midis kompanisë dhe klientëve;
 • Bashkëpunon në mënyrë kualitative me klientët me qëllim arritjen e  marrëveshjeve;
 • Kujdeset që të arrijë objektivat e shitjes të vendosura nga kompania;
 • Planifikon dhe realizon promocionet tek blerësit;
 • Përcjell pagesat e blerësve tek departamenti i financës;
 • Respekton procedurat e punës;
 • Përgatit raporte periodike mbi realizimin e objektivave.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplomë në Marketing/Administrim Biznesi apo profile të ngjashme;
 • Eksperienca e mëparshme në Marketing të produkteve kozmetike përbën avantazh;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe prezantuese;
 • Aftësi për të punuar në grup;
 • Njohja e mirë e gjuhës Angleze përbën avantazh;
 • Të jetë fleksibël dhe bashkëpunuese;
 • Të disponojë leje drejtimi të kategorisë B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment