Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në sektorin e konstruksioneve metalike dhe të drurit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Koordinon të gjitha punimet/shërbimet gjatë fazës së ofertës si dhe gjatë zbatimit të projektit;
 • Rishikon koston e punimeve mekanike (hidraulike) dhe propozon zgjidhje teknike të favorshme për zbatimin e projektit;
 • Mban dokumentacionin e nevojshëm mbi problematikat teknike dhe organizative për punën e kryer;
 • Projekton konstruksione metalike, panele druri sipas kërkesës së klientit;
 • Rishikon dhe harton kostot e produkteve duke përgatitur preventivin total.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplomë e Fakultetit Politeknik, Dega Inxhinieri Mekanike;
 • Eksperienca të mëparshme përbëjnë avantazh;
 • Njohuri shumë të mira të Autocad dhe Microsoft Office;
 • Njohuri të gjuhës Angleze dhe Italiane;
 • Të jetë i komunikueshëm, të ketë aftësi të mira menaxheriale, teknike dhe të punojë në grup;
 • Të jetë i aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht;
 • Leje drejtimi të klasit B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment