Partner.al kërkon një Teknik Frigoriferi në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në sektorin e konstruksioneve metalike dhe të drurit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Teston pajisjet dhe konstaton defektin;
  • Riparon pajisjet duke  respektuar afatet e përcaktuara;
  • Harton kërkesen për pjesë kembimi tek supervizori;
  • Plotëson të dhënat për çdo riparim të kryer në librin e punës;
  • Kryen procesin e shpërberjes për produktet e pariparueshme dhe evidenton pjesët e këmbimit që mund të shfrytëzohen.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

  • Kërkohet arsimi i mesëm Profesional;
  • Minimalisht 1-2 vite eksperiencë në këtë profil;
  • Të ketë njohuri në përdorimin e Paketës Office;
  • Të ketë njohuri shumë të mira organizimi, koordinimi, planifikimi & monitorimi;
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi në grup.

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment