Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë,  për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Siguron asistencë për klientët nëpërmjet interpretimit arkitektural të projektit dhe shpjegimit të cdo detaji teknik;
 • Regjistron dhe analizon me kujdes kërkesat e klientëve në lidhje me planin arkitekturor dhe realizon skema të cilat përmbushin kërkesat e klinetëve;
 • Siguron se çdo koncept/skicë arkitekturore është kuptuar drejtë nga klientët e interesuar;
 • Rishikon skicat duke marrë në konsideratë kërkesat e klientëve por gjithnjë në përputhje me planin e përgjithshëm teknik të ndërtimit;
 • Administron projekte të ndryshme dhe ndërton marrëdhënie të mira bashkëpunimin më të gjitha palët e përfshira në projekt;
 • Siguron ndjekje maksimale të zbatimit të projektit.
 • Pregatit planimetritë në përputhje me kriteret e projektit dhe kërkesat e klientit;
 • Asiston në projekte të vecanta që mund ti caktohen;
 • Pregatit memo, raporte të ndryshme periodike javore/mujore sipas kërkesës dhe nevojës;
 • Siguron etikë maksimale në komunikim me klientët dhe të gjithë bashëkpunëtorët e tjerë;
 • Përditëson njohuritë në lidhje me punën dhe profesionin, duke marrë pjesë në seminare, trajnime apo rrjete të ndyrshme profesionale si dhe duke lexuar artikuj dhe botime të ndryshme profesionale;
 • Kryen raportimin javor të detyrave të realizuara dhe paraqet planin e punës për javën në vijim tek eprori;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplomë Universitare në Arkitekturë;
 • Eksperiencë e mëpareshme në interior design përben avantazh;
 • Të ketë aftësi krijues dhe vëmëndje ndaj detajeve;
 •  Aftësi për të analizuar proceset e punës dhe procedurat;
 •  Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët dhe klientë;
 • Njohuri shumë të mira të përdorimit të programeve bazë kompjuterike të paketës MS Office, Adoble, Photoshop, Sketch Up;
 •  Njohuri të avancuar të programeve Autodesk, AutoCAD, 3ds Max, Visual Studio 3d etj;
 •  Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment