Partner.al kërkon Agjent/e Shitjesh Forex në Tiranë, në gjuhën  Italiane.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët duke konkluduar në FTD;
  • Informon klientin mbi gjendjen e tregut dhe mundësitë e investimeve;
  • Kanalizon problemet e ndryshme;.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane, niveli B2-C1;
  • Eksperienca si agjent Forex, minimalisht 3 muaj ;
  • Të jetë i komunikueshëm  dhe i sjellshëm;
  • Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe menaxhimi;
  • Motivim të fortë për të punuar në shitje.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment