Partner.al kërkon Asistente Administrative në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 •  Kujdeset për ҫështjet administrative të zyrës;
 • Organizon takimet në kohë dhe me përpikmëri;
 • Organizon axhendën dhe udhëtimet e punës për Drejtuesin e shoqërisë;
 • Asiston në përgatitjen e dokumentacionit dhe materialeve të nevojshme;
 • Të menaxhojë kontaktet me klientët,agjentët dhe eprorët;
 • Shërben si ndërlidhëse midis punonjësve të tjerë dhe eprorit;
 • Përgatitja e raporteve dhe informacioneve për menaxhimin;
 • Sipas kërkesës kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare,niveli bachelor;
 • Të paktën dy vite eksperiencë pune si asistente personale e një administratori;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office  (sidomos excel)
 • Të zotërojë shkëlqyeshëm  gjuhen angleze dhe italiane (të shkruar dhe të folur)
 • Të ketë aftësi shumë të mira për zgjidhjen e situatave të ndryshme me efikasitet;
 • Të jetë e paraqitshme, e komunikueshme dhe e sjellshme;
 • Të jetë korrekte në zbatimin e detyrave që i ngarkohen;
 • E preferueshme është të zotëroj programe financiare;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Vendosni subject në momentin që do të aplikoni. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment