Partner.al kërkon një Sanitare për një klient në rezidencën “Rolling Hills”.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  •  Përgjegjëse për sigurimin e pastertisë së përgjithshme dhe rregullin estetik të rezidencës;
  • Përgjegjëse për mbajtjen e të gjitha pajisjeve dhe materialeve të pastrimit në një gjëndje pune të sigurt;
  • Përgjegjëse për monitorimin dhe raportimin për riparimet dhe zëvendësimet e domosdoshme në ambientet e rezidencës;
  • Të kryej çdo detyrë tjetër të ngarkuar me profilin e saj të punës;

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

  •  Eksperienca të mëparshme në këtë profil përbëjnë avantazh;
  •  Të jetë korrekte dhe disponibël;
  • Të ketë komunikim të mirë;
  •  Të ketë përkushtim maksimal gjatë orarit të punës;
  •  Të jetë e motivuar dhe energjike;

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment