Partner.al kërkon një Menaxher/e Blerjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme ndërtimi, e cila operon në treg prej 12 vitesh. 

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Përzgjedh dhe propozon furnitorë potencialë që përmbushin kërkesat dhe kushtet e kompanisë;
 • Propozon çmimet optimale dhe është pjesë e diskutimeve & AMP;
 • Ndjek dhe lehtëson procesin e hyrjes së produkteve të reja në pakicë e
  shumicë dhe trajnon shitjet ku është e nevojshme për gamën e produktit që mbulon;
 • Analizon dhe ndërton raporte të ecurisë së produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje për të përmirësuar rezultatet;
 • Njeh pozicionimin e konkurrencës në treg dhe nivelin e të njëjtave produkte në tregjet e huaja;
 • Mban kontakt të vazhdueshëm me furnitorët e kategorisë,
  kontrollon stokun e kategorisë dhe ndjek statusin e porosisë.
 • Ndjek projekte të caktuara në bashkëpunim me furnitorin dhe Menaxherin e Shitjes;
 • Raporton tek Commercial Director.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese me furnitorë të huaj;
 • Të ketë njohuri të proceseve operacionale, planifikimit dhe menaxhimit strategjik te logjistikës, magazinës, transportit, blerjeve, procedurave doganore;
 • Të krijojë dhe respektojë politikat ose procedurat brenda aktiviteteve të logjistikës;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera analitike, planifikimi dhe menaxhimi;
 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet dega Administrim Biznesi;
 • Të ketë minimumi 1 vit eksperiencë pune në pozicione të ngjashme;
 • Të ketë njohje shumë të mirë të gjuhës angleze;

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ju lutem specifiokoni ne subjekt pozicionin për të cilin aplikoni.

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al Afati aplikimit është deri më datë 27.02.2019

Add Comment