Partner.al kërkon një Merchandiser në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të arrijë ekspozim dominues për produktet e brandit duke maksimalizuar dukshmërinë dhe hapësirën e produkteve në rafte;
 • Siguron informacione për gjendjen e stokut, si dhe informacione të nevojshme për dukshmërin e produkteve;
 • Në kërkim të vazhdueshëm të rasteve për të zgjëruar ekspozimin e produkteve të brendit përkatës;
 • Mirëmban raftet e dyqaneve duke hequr produkte të vjetruara ose të dëmtuara;
 • Krijon raporte profesionale me punëtorët në pikat e shitjes.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Duhet të kete të paktën të përfunduar shkollën e mesme.Diploma universitare në fushën e Marketingut është përparësi;
 • E preferuar 1 vit përvojë pune në shitje/merchandising;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Të kenë aftësi shume të mira te menaxhimit të kohës;
 • Të ketë njohuri bazë të paketes MC Office;
 • Të ketë imazh professional, dhe sjellje korrekte.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Vendosni Subjec per vendin vakant qe do te aplikoni. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment