Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Seles Rajonal për Zonën e Veriut, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët;
 • Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij;
 • Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë, si dhe produktet e konkurrentëve;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit ekzitues të klientëve dhe  indentifikimin e klientëve të rinj;
 • Ndërton, mirëmban dhe përmirëson marrëdhëniet e biznesit me klientët duke siguruar plotësimin e nevojave të tyre sipas standarteve më të larta;
 • Inicion plane veprimi për krijimin alternativash të reja për shitjen e produkteve të kompanisë;
 • Përgjegjës për ndjekjen e proceseve të punës sic përcaktohet në udhëzimet e shitjeve dhe në përputhje me objektivat e përcaktuara nga kompania;
 • Negocion me klientët për oferta, pozicione më të mira dhe prezencë më të madhe të produkteve;
 • Komunikon në mënyrë profesionale me klientët dhe mban kontakte të vazhdueshme me ta;
 • Përgjegjës për implementimin e standarteve Merchandiser sipas standarteve të përcaktuar nga kompania;
 • Të gjejë vendet e duhura për mjetet publicitare dhe të kujdeset deri në fund personalisht për vendosjen në rregull të tyre;
 • Raporton në mënyrë aktive  për konkurrencën ( çmimet/ ofertat/promocione, etj);
 • Të zbatojë me përpikmëri dhe brenda afatit kohor të kërkuar, të realizimit të detyrave dhe zgjidhjes së problemeve të përcaktuar nga eprori;
 • Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 •  Arsim i mesëm, i lart përbën avantazh;
 • Përvojë e mëparshme në pozicione të ngjashme;
 • Të zotërojë shumë mirë paketën MS Office;
 • Të jetë person i shkathët dhe energjik;
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe komunikuese;
 • Gjuhët e huaja përbëjnë avantazh;
 • Të zotërojë leje drejtimi të kategorisë B;
 • Vendbanimi Tiranë.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment