All Posts

Shitëse

Shitëse

Partner.al kërkon një Shitëse në Tiranë, për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar, në qëndrën tregtare TEG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjegjëse për shitjet në dyqan; Të ndjekë proceset e punës si i…

Read more

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon një Magazinier në Tiranë për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina; Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës…

Read more

Ndihmës Magazinier

Ndihmës Magazinier

Partner.al kërkon një Ndihmës Magazinier në Tiranë, për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikqyrë praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë; Kontrollon sasinë dhe cilesinë e produktit që hynë dhe del nga magazina bashkë me përgjegjësin e magazinës; Eshtë pergjegjës për përgatitjen e…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili ka mbi 20 vite që operon në fushën e distribucionit dhe Horeca-s, për produktet ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Krijon strategji dhe plane periodike lidhur me administrimin e shitjeve dhe marketingut; Informohet në mënyrë të vazhdueshme për produktet që ofron kompania dhe cilësinë ë tyre, në mënyrë që të ofrojë…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Sales në Tiranë, për një klient i cili ka mbi 20 vite që operon në fushën e distribucionit dhe Horeca-s, për produktet ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të…

Read more

Drejtor/Drejtoreshë Shitjesh

Drejtor/Drejtoreshë Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor/Drejtoreshë Shitjesh në Durrës, për një klient i cili ka mbi 20 vite që operon në fushën e distribucionit dhe Horeca-s, për produktet ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Seles Rajonal për Zonën e Veriut, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Krijon strategji dhe plane periodike lidhur me administrimin e shitjeve dhe marketingut; Informohet në mënyrë të vazhdueshme për produktet që ofron kompania dhe cilësinë ë tyre, në mënyrë që të ofrojë produktin/shërbimin e duhur sipas…

Read more

Menaxher Shumice

Menaxher Shumice

Partner.al kërkon një Menaxher Shumice për gjithë Shqipërinë, për një  klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për arritjen e targetave sasiorë e cilesorë të Departamentit të Distribucionit; Udhëheq dhe menaxhon ekipin e Distribucionit; Menaxhon marrëdhëniet me partnerët e Distribucionit; Mbikëqyr dhe organizon menaxherët e shitjes dhe aprovon planet e…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Seles Rajonal për Zonën e Veriut, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të…

Read more