All Posts

Junior Software Developer

Junior Software Developer

Partner is a Human Resources, Staff Training & Business Consultancy company located in Tirana. We collaborate with a wide range of companies in Albania, conducting interviews and recruiting candidates. We are looking to recruit a Junior Software Developer for an American Company This position requires advanced conversational English language skills. Tech Stack • C#, ASP.NET Core, ML.Net • Node Red…

Read more

Inxhinier Elektrik

Inxhinier Elektrik

Partner.al kërkon një Inxhinier Elektrik në Tirane, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Ndjek ecurinë e punimeve elektrike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe perfundimi; Planifikon, organizon dhe mbikqyr punën e ekipit për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të percaktuara në projekt;…

Read more

Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë,për një kompani prodhimi e cila operon prej 6 vitesh në treg. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të mbikeqyrë operacionet e përditshme të njësive ekonomike të kompanisë në funksionet e financës dhe të kontabilitetit, duke u siguruar për optimizimin e proceseve të brendshme; Të monitorojë dhe analizojë rezultatet mujore të kompanisë në perputhje me buxhetin, duke sjellë në vëmendje të…

Read more