All Posts

Merchandiser

Merchandiser

Partner.al kërkon një Merchandiser në Tiranë, për një klient i cili operon prej 30 vitesh në treg në prodhimin dhe distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të arrijë ekspozim dominues për produktet e brandit duke maksimalizuar dukshmërinë dhe hapësirën e produkteve në rafte; Siguron informacione për gjendjen e stokut, si dhe informacione të nevojshme për dukshmërin e produkteve; Në kërkim…
Inxhinier Elektrik

Inxhinier Elektrik

Partner.al kërkon një Inxhinier Elektrik në Tirane, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Ndjek ecurinë e punimeve elektrike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe perfundimi; Planifikon, organizon dhe mbikqyr punën e ekipit për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të percaktuara në projekt;…
Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë,për një kompani prodhimi e cila operon prej 6 vitesh në treg. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të mbikeqyrë operacionet e përditshme të njësive ekonomike të kompanisë në funksionet e financës dhe të kontabilitetit, duke u siguruar për optimizimin e proceseve të brendshme; Të monitorojë dhe analizojë rezultatet mujore të kompanisë në perputhje me buxhetin, duke sjellë në vëmendje të…
Analist/e të Dhënash

Analist/e të Dhënash

Partner.al kërkon një Analist/e të Dhënash në Tiranë, për një kompani prodhimi e cila operon prej 6 vitesh në treg. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Ndjek dhe analizon urdhër porosinë nga furnitori te klienti;  Monitoron dhe raporton mbi gjendjen dhe lëvizjet e stokut në magazinë; Ndjek dhe koordinon marrëdhëniet e kompanisë me furnitorët; Analizon konsumin e lëndëve të para; Analiza dhe raporte…