Product Manager

Product Manager

Partner.al kërkon një Product Manager në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e tregtimit të produkteve të Sigurisë dhe Telekomunikacionit në Shqipëri dhe rajon. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Merr pjesë në përgatitjen e planit vjetor të Marketingut në përputhje me udhëzimet dhe politikat e kompanisë; Përcakton dhe propozon çmimet optimale të blerjes, është pjesë e diskutimeve dhe…

Read more