Drejtor/Drejtoreshë Shitjesh

Drejtor/Drejtoreshë Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor/Drejtoreshë Shitjesh në Durrës, për një klient i cili ka mbi 20 vite që operon në fushën e distribucionit dhe Horeca-s, për produktet ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja…

Read more

Menaxher Shumice

Menaxher Shumice

Partner.al kërkon një Menaxher Shumice për gjithë Shqipërinë, për një  klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për arritjen e targetave sasiorë e cilesorë të Departamentit të Distribucionit; Udhëheq dhe menaxhon ekipin e Distribucionit; Menaxhon marrëdhëniet me partnerët e Distribucionit; Mbikëqyr dhe organizon menaxherët e shitjes dhe aprovon planet e…

Read more

Drejtor Operacional

Drejtor Operacional

Partner.al kërkon një Drejtor Operacional në Tiranë, për një kompani e cila operon në platformën e mësimdhënies online. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e strukturës online të mësimdhenies; Përgjegjës për drejtimin e stafit, ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive për gjithësecilin; Përgjegjës për koordinimin dhe menaxhimin e aktiviteteve në fushën e mësimdhënies, konsulencës, dhe regjistrimit të video mësimore; Përgjegjës për monitorimin…

Read more

Drejtor Shitjesh Lezhë

Drejtor Shitjesh Lezhë

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Lezhë, për një klient me 10 vite eksperiencë në fushën e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi i raporteve dhe ideimi i…

Read more

Hotel General Manager

Hotel General Manager

Partner.al  is currently recruiting  Hotel General Manager, for a resort with 5 stars in Vlora, Albania. Responsibilities and Duties:  Oversees work at all levels (receptionists, kitchen staff, service staff, etc) and set clear goals; Plans activities and assigns responsibilities to achieve the most efficient operating model; Manages budgets / expenses, analyzes and interprets financial information and monitors sales and profits;…

Read more

Drejtor Shitjesh

Drejtor Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Tiranë, për një klient me eksperiencë 13 vjecare në prodhimin dhe distribucionin e pijeve energjike dhe freskuese. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi i…

Read more

Drejtor Shitjesh

Drejtor Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG.  Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Drejtor Operacional

Drejtor Operacional

Partner.al kërkon një Drejtor Operacional në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi…

Read more