financier

Analist/e të Dhënash

Analist/e të Dhënash

Partner.al kërkon një Analist/e të Dhënash në Tiranë, për një kompani prodhimi e cila operon prej 6 vitesh në treg. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Ndjek dhe analizon urdhër porosinë nga furnitori te klienti;  Monitoron dhe raporton mbi gjendjen dhe lëvizjet e stokut në magazinë; Ndjek dhe koordinon marrëdhëniet e kompanisë me furnitorët; Analizon konsumin e lëndëve të para; Analiza dhe raporte…

Read more

Digital Marketing Specialist

Digital Marketing Specialist

Partner.al kërkon një Digital Marketing Specialist në Tiranë, për një kompani, e cila operon në shitjen me pakicë të veshjeve për brande ndërkombëtare, në qendrën tregtare TEG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Planifikon dhe ekzekuton të gjithë marketingun dixhital, përfshirë SEO / SEM, bazën e të dhënave të marketingut, postën elektronike, rrjetet sociale dhe fushatat marketing; Dizenjon, ndërton dhe mirëmban rrjetet sociale të kompanisë; Mat dhe…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon Arkëtare në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve në filial; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon Arkëtare në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve në filial; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet…

Read more

Faturiste

Faturiste

Partner.al kërkon një Faturiste në Tiranë,  për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Faturon të gjitha faturat e shitjes së mallit në sistem; Bën sistemim të faturave të shitjes sipas numrit rendor dhe grupit të faturave, si dhe verifikon saktësinë e plotësimit të tyre; Rregjistron porositë për shitje…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Durrës, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Hartimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe blerjes; Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi periodik në lidhje me lëvizjet e produkteve dhe inventarin fizik;…

Read more

Financiere

Financiere

Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e ndërtimit dhe konsulencës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Hartimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe blerjes; Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi periodik në lidhje me lëvizjet e produkteve dhe inventarin fizik; Kontrolli i ecurisë së pagesave të klientëve në bazë të faturave të shitjes; Kontrolli…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon një Arkëtare në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve dhe agjentëve të shitjes; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Njeh produktet e shoqërisë dhe pasqyron veprimet financiare për procedimin në lidhej…

Read more

Specialiste Finance

Specialiste Finance

Partner.al kërkon një Specialiste Finance në Tiranë, për një kompani, e cila operon në shitjen me pakicë të veshjeve për brande ndërkombëtar, në qëndrën tregtare TEG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe kontrollon operacionet financiare; Menaxhon dhe koordinon  të gjitha aktivitetet me palët e treta lidhur me çështjet financiare të kompanisë; Menaxhon dhe kontrollon çështjet administrative të kompanisë të lidhura me logjistikën,…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon një Arkëtare në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve dhe agjentëve të shitjes; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare dhe databazën…

Read more