Inxhinier

Inxhinier Mekanik

Inxhinier Mekanik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik në Tiranë, për një kompani të suksesshme ndërtimi, e cila operon në treg prej 12 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Koordinimi i të gjitha shërbimeve mekanike, para ndërtimit dhe gjatë zbatimit të projektit; Mbikëqyrja per instalimin e të gjitha sistemeve mekanike/hidrosanitare të përfshira në projekt; Planifikon, organizon dhe menaxhon punën për të qëndruar brenda buxhetit dhe…

Read more

Inxhinier Mekanik

Inxhinier Mekanik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në sektorin e konstruksioneve metalike dhe të drurit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Koordinon të gjitha punimet/shërbimet gjatë fazës së ofertës si dhe gjatë zbatimit të projektit; Rishikon koston e punimeve mekanike (hidraulike) dhe propozon zgjidhje teknike të favorshme për zbatimin e projektit; Mban dokumentacionin e nevojshëm…

Read more

Montator Mekanik

Montator Mekanik

Partner.al kërkon një Montator Mekanik në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike.   Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për identifikimin e parregullsive në pajisje dhe konstruksione të ndryshme mekanike; Kryen punimet, mirëmban dhe riparon në pajisjet elektromekanike; Ndjekja dhe monitorimi i ecurisë së pajisjeve; Kualifikimet/Kërkesat: Të ketë përfunduar arsimin e mesëm…

Read more

Inxhinier Mekanik ose Mekatronik

Inxhinier Mekanik ose Mekatronik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik ose Mekatronik në Tiranë, për një klient i cili ofron shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit të makinerive në fushën industriale. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Supervizon, organizon, implementon punën në të gjitha proceset; Asiston dhe regjistron proceset e punës, që fokusohen kryesisht ne kryerjen e sherbimeve të Mirëmbajtjes dhe Riparimeve të Mjeteve Industriale të përpunimit të ngarkesave si Vinca…

Read more

Project consultant

Project consultant

Partner.al is currently recruiting a Project consultant for a successful Austrian company specialized in door, window and security systems. Duties and Responsibilities: Reach project work goals in Albania; Development of project work in Albania; Project solution support architect and electro planners in Albania; Technical presentation with Architects; Technical presentation in seminars for electro planners. Qualifications and Skills: Education: Technical education…

Read more

Inxhinier

Inxhinier

Partner.al kërkon një Inxhinier në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet kryesisht për pajisjet frigoriferike për dyqane, magazina etj ; Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët; Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve; Si dhe detyra të tjera që do t’i caktohen. Kualifikimet/Kërkesat:…

Read more

Project consultant

Project consultant

Partner.al is currently recruiting a Project consultant for a successful Germany company specialized in door, window and security systems. Duties and Responsibilities: Reach project work goals in Albania; Development of project work in Albania; Project solution support architect and electro planners in Albania; Technical presentation with Architects; Technical presentation in seminars for electro planners. Qualifications and Skills: Education: Technical education…

Read more

Project consultant (part-time)

Project consultant (part-time)

Partner.al is currently recruiting a Project consultant (part-time) for a successful Foreign company specialized in door, window and security systems. Duties and Responsibilities: Reach project work goals in Albania; Development of project work in Albania; Project solution support architect and electro planners in Albania; Technical presentation with Architects; Technical presentation in seminars for electro planners. Qualifications and Skills: Education: Technical education…

Read more

Inxhinier Mekanik

Inxhinier Mekanik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet të ndryshme; Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët; Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve; Si dhe detyra të tjera që do t'i caktohen. Kualifikimet/Kërkesat: Diplomë e Fakultetit, Dega Inxhinieri Mekanike;…

Read more

Inxhinier Mekanik-Elektrik

Inxhinier Mekanik-Elektrik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik-Elektrike në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet të ndryshme Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve Si dhe detyra të tjera që do i caktohen. Kualifikimet/Kërkesat: Diplomë e Fakultetit, Dega Inxhinieri Elektrike…

Read more