Marketing

Loan and Merchant Operator

Loan and Merchant Operator

Loan and Merchant Operator Partner.al kërkon një Loan and Merchant Operator në Tiranë, për një kompani të sukesseshme që operon në fushën e Booking.  Kualifikimet/Kërkesat: Nivel i avancuar i gjuhës angleze; Aftesi të mira në marketing dhe shitje; Eksperienca përbën avantazh; Njohuri bazë nga fusha e financës dhe ekonomisë. Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke…

Read more

SALES DIRECTOR

SALES DIRECTOR

SALES DIRECTOR Partner.al is currently recruiting a Sales Director in Tirana for a successful company operating in the field of Sales in Albania. Required Skills/Abilities/Education: Bachelor’s and MSC degree in Business Administration, Sales and Marketing or related field. 3+ years of experience in sale or retail industry. Exceptional communication and negotiating skills. Leadership: a demonstrated ability to lead people and…

Read more

SALES DIRECTOR

SALES DIRECTOR

SALES DIRECTOR Partner.al is currently recruiting a Sales Director in Tirana for a successful company operating in the field of Sales in Albania. Required Skills/Abilities/Education: Bachelor’s and MSC degree in Business Administration, Sales and Marketing or related field. 3+ years of experience in sale or retail industry. Exceptional communication and negotiating skills. Leadership: a demonstrated ability to lead people and…

Read more