Menaxher Shitjesh

Menaxher Supermarketi Durrës

Menaxher Supermarketi Durrës

Partner.al kërkon një Menaxher Supermarketi Durrës, për një klient i cili operon në tregtimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  • Menaxhon, koordinon dhe kontrollon operacionet në dyqan në përputhje me procedurat. • Pergjegjes per trajnimin e stafit të angazhuar në dyqan. • Kontrollon implementimin e proceseve në operacionet e dyqanit. • Organizon grafikun e punës së personelit sipas nevojave të dyqanit.…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili ka mbi 20 vite që operon në fushën e distribucionit dhe Horeca-s, për produktet ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Krijon strategji dhe plane periodike lidhur me administrimin e shitjeve dhe marketingut; Informohet në mënyrë të vazhdueshme për produktet që ofron kompania dhe cilësinë ë tyre, në mënyrë që të ofrojë…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Sales në Tiranë, për një klient i cili ka mbi 20 vite që operon në fushën e distribucionit dhe Horeca-s, për produktet ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Seles Rajonal për Zonën e Veriut, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Krijon strategji dhe plane periodike lidhur me administrimin e shitjeve dhe marketingut; Informohet në mënyrë të vazhdueshme për produktet që ofron kompania dhe cilësinë ë tyre, në mënyrë që të ofrojë produktin/shërbimin e duhur sipas…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Seles Rajonal për Zonën e Veriut, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të…

Read more

Agjent/e Shitjesh Pre-Sales Durrës

Agjent/e Shitjesh Pre-Sales Durrës

Partner.al kërkon një Agjent/e Shitjesh Pre-Sales në Durrës, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës/e për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Përgjegjës/e për mirëmbajtjen e rrjetit ekzitues të klientëve duke u kujdesur për nevojat e tyre dhe merr porositë ditore të bëra…

Read more

Agjent/e Shitjesh Pre-Sales Shkodër

Agjent/e Shitjesh Pre-Sales Shkodër

Partner.al kërkon një Agjent/e Shitjesh Pre-Sales në Shkodër, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës/e për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Përgjegjës/e për mirëmbajtjen e rrjetit ekzitues të klientëve duke u kujdesur për nevojat e tyre dhe merr porositë ditore të bëra nga…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh

Menaxher Rajonal Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë;…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Krijon strategji dhe plane periodike lidhur me administrimin e shitjeve dhe marketingut; Informohet në mënyrë të vazhdueshme për produktet që ofron kompania dhe cilësinë ë tyre, në mënyrë që të ofrojë produktin/shërbimin e duhur sipas…

Read more