Project Manager

Project Manager

Partner.al kërkon një Project Manager në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e tregtimit të produkteve të Sigurisë dhe Telekomunikacionit në Shqipëri dhe rajon. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Planifikon, realizon dhe finalizon projektin sipas afateve kohore dhe buxhetit të përcaktuar (sipas Projekt-Preventivit); Garanton marrjen dhe ekzistencën e informacionit teknik-financiar nga kompania dhe jashtë saj në funksion të…

Read more