Specialist/e IT

Specialist/e IT

Partner.al kërkon Specialist/e IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të ketë njohuri të mira në teknologji të ndryshme Software dhe Hardware dhe instalimin e tyre; Të ketë njohuri të mira në virtualizime,…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë,  për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme.  Detyrat dhe përgjegjësitë:  Siguron asistencë për klientët nëpërmjet interpretimit arkitektural të projektit dhe shpjegimit të cdo detaji teknik; Regjistron dhe analizon me kujdes kërkesat e klientëve në lidhje me…

Read more

Koordinatore Zyre

Koordinatore Zyre

Partner.al kërkon një Koordinatore Zyre në Tiranë, për një klient, i cili operon në tregtimin e sistemeve të automatizimi për ambientet e brendshme. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Merr pjesë në koordinimin e proceseve të punës; Asiston në përgatitjen, formatimin dhe zhvillimin e dokumentave të ndryshme të kompanisë; Përgatit ofertat për klientët në formatin e ofertave; Mirëmban dhe arshivon sistemin e dosjeve, korespodencave, etj;…

Read more

Koordinatore Zyre

Koordinatore Zyre

Partner.al kërkon një Koordinatore Zyre në Tiranë, për një kompani, e cila operon në shitjen me pakicë të veshjeve për brande ndërkombëtar, në qëndrën tregtare TEG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Merr pjesë në koordinimin e proceseve të punës; Asiston në përgatitjen, formatimin dhe zhvillimin e dokumentave të ndryshme të kompanisë; Mirëmban dhe arshivon sistemin e dosjeve, korespodencave, etj; Koordinon takimet, intervistat dhe komunikimet…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Siguron asistencë për klientët nëpërmjet interpretimit arkitektural të projektit dhe shpjegimit të cdo detaji teknik; Regjistron dhe analizon me kujdes kërkesat e klientëve në lidhje me planin arkitekturor dhe realizon skema të cilat përmbushin kërkesat e klinetëve; Siguron se cdo koncept/skicë…

Read more

Specialist/e i Riskut Operacional

Specialist/e i Riskut Operacional

Partner.al kërkon një Specialist/e i Riskut Operacional në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për të kontrolluar, mbledhjen, përpunimin, administrimin dhe vlerësimin e ngjarjeve të lidhura me Riskun Operacional; Përgjegjës për kryerjen e të gjithë proçeseve që lidhen me Riskun Operacional; Të llogarisë dhe të monitorojë limitet e KRI-ve; Përgjegjës për njohjen…

Read more

Këshilltar/e IT

Këshilltar/e IT

Partner.al kërkon një Këshilltar/e IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të ofrojë këshilla strategjike dhe rekomandime në përdorimin e teknologjisë për të arritur qëllimet dhe objektivat e institucionit; Të monitorojë dhe ofrojë këshilla mbi iniciativat në departamentin e IT dhe të bashkëpunojë me stafin e brendshëm teknik; Të ofrojë këshilla…

Read more

Programues (CTO)

Programues (CTO)

Partner.al kërkon një Programues (CTO) në Tiranë, për një kompani e cila operon në platformën e mësimdhënies online. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin, mirëmbajtjen, zhvillimin e platformës online; Përgjegjës për të përmirësuar dhe rregulluar detajet e nevojshme në platformën teknologjike; Mbikëqyr infrastrukturën e sistemit për të siguruar funksionimin dhe efikasitetin; Zbulon dhe zbaton teknologji të reja për përmirësimin e platformës; Zhvillon aspekte…

Read more

Teknik IT

Teknik IT

Partner.al kërkon një Teknik IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e IT dhe Sistemeve të Sigurisë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për instalimin e rrjeteve kompjuterike ose CCTV; Përgjegjës për instalimin e sistemeve  të ndryshme në grup ose në varesi të punimeve; Përgjegjës për riparime paisjesh komjuterike apo paisje zyre në servisin e kompanisë; Përgjegjës për…

Read more

Menaxhere Dyqani

Menaxhere Dyqani

Partner.al kërkon një Menaxhere Dyqani në Lushnje për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve dhe menaxhimin e përditshëm të dyqanit; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve…

Read more