Tag: agjentshitjesh

Agjent Shitjesh për Bizneset e Vogla dhe të Mesme

Agjent Shitjesh për Bizneset e Vogla dhe të Mesme

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh për Bizneset e Vogla dhe të Mesme në Tiranë, për një kompani të suksesshme reklamimi dhe promocioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Identifikimi i bizneseve të vogla dhe të mesme që po ndërtohen ose restaurohen; Kontakti me menaxherët përkatës ose personat vendimmarrës në këto biznese; Komunikimi me klientët potencialë, nëpërmjet kontakteve të drejtpërdrejta, e-mail, telefon, takime etj,…

Read more

Agjent Shitjesh për Bizneset e Vogla dhe të Mesme

Agjent Shitjesh për Bizneset e Vogla dhe të Mesme

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh për Bizneset e Vogla dhe të Mesme në Tiranë, për një kompani të suksesshme reklamimi dhe promocioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Identifikimi i bizneseve të vogla dhe të mesme që po ndërtohen ose restaurohen; Kontakti me menaxherët përkatës ose personat vendimmarrës në këto biznese; Komunikimi me klientët potencialë, nëpërmjet kontakteve të drejtpërdrejta, e-mail, telefon, takime etj,…

Read more

Agjent/e Shitjesh

Agjent/e Shitjesh

Partner.al kërkon një Agjent/e Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni të pajisjeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Vizita tek klientët ekzistues ose potencialë sipas një plani paraprak për takime; Furnizimi i pikave të klientëve ekzistues në Tiranë me produkte ndriçimi; Rakordimi me magazinën për sasitë e produkteve; Raportimi/rregjistrimi i shitjeve në sistem; Arritja e objektivave të shitjes; Aftësi shumë…

Read more