Tag: asistent

Montues Mobiljesh

Montues Mobiljesh

Partner.al kërkon një Montues Mobiljesh në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e ofrimit te konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë materialeve që ndodhen në magazinë; Është përgjegjës për ruajtjen e materialeve sipas kushteve teknike që kërkon secili prej tyre; Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës;…

Read more

Asistent Magazinier

Asistent Magazinier

Partner.al kërkon një Asistent Magazinier në Tiranë,për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Eshtë pergjegjës për përgatitjen e porosive të klienteve dhe kujdeset per mosdëmtimin e mallit; Merret me ngarkim dhe shkarkim të mallit ne cdo rast; Kryen sistemimin e mallit në magazinë në…

Read more

Asistent Marangoz

Asistent Marangoz

Partner.al kërkon një Asistent Marangoz në Tiranë,për një Firmë mobiliare të suksesshme që zhvillon aktivitetin e saj në treg që prej vitit 2007. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë materialeve që ndodhen në magazinë; Është përgjegjës për ruajtjen e materialeve sipas kushteve teknike që kërkon secili prej tyre; Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe…

Read more