Tag: asistente finance

Asistente Finance

Asistente Finance

Partner.al kërkon një Asistente Finance në Tiranë, për një klient i cili operon në importin e bimëve dekorative. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Kujdeset për ҫështjet administrative të zyrës; Organizon takimet në kohë dhe me përpikmëri; Asiston në përgatitjen e dokumentacionit dhe materialeve të nevojshme; Përpunon dhe rregjistron dokumentacionion e plotë të veprimtarisë së magazinave, fletë- hyrjet dhe fletë-daljet si dhe ndjek…

Read more