Tag: category manager

Category Manager

Category Manager

Partner.al kërkon një Category Manager në Tiranë, për një klient me 25 vite eksperiencë në prodhimin dhe distribucionin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë: Zgjedh dhe zbaton strategjinë për kategorinë sipas politikës së kompanisë; Rendit dhe studion linjat e plota të produkteve, duke i njohur shumë mirë ato;  Negocion për kosto më të favorshme të produkteve dhe siguron që furnizuesit …

Read more