Tag: costomer service

Customer Service

Customer Service

Partner.al kërkon një Customer Service në Tiranë, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave. Detyrat dhe përgjegjësitë: Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar; Të ndjekë proceset e punës, nga…

Read more