Tag: distribucion

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon një Magazinier në Tiranë për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina; Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës…

Read more

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon Magazinier në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve…

Read more

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon një Magazinier në Tiranë për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina; Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës…

Read more

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon një Magazinier në Tiranë për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina; Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës…

Read more

Key Account

Key Account

Partner.al kërkon një Key Account në Tirane, për një klient i cili operon prej 25 vitesh në fushën e distribucionit të produkteve të higjenës. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Planifikon, drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes; Përgjegjës për zhvillimin dhe ruajtjen e marrdhënieve me njësitë key account; Negocion kushtet e kontratave dhe është përgjegjës për implementimin e tyre. Negoicion për shtimin…

Read more

Key Account

Key Account

Partner.al kërkon një Key Account në Tirane, për një kompani të suksesshme distribucioni qe operone ne prodhimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Planifikon , drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes; Përgjegjës për zhvillimin dhe ruajtjen e marrdhënieve me njësitë key account; Negocion kushtet e kontratave dhe është përgjegjës për implementimin e tyre. Negoicion për shtimin e gamës së…

Read more

Delivery, Korçë

Delivery, Korçë

Partner.al kërkon një Delivery në Korçë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e produkteve të pastrimit profesional. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Tërheqja e produkteve nga magazina; Dërgimi i produkteve në destinacionin e përcaktuar nga kompania; Përgjigjësi mbi mjetet e dorëzuara nga kompania; Menaxhim i rutit ditor; Përgjegjësi mbi produktet në mënyrë që të mos dëmtohen gjatë transportit. Kualifikimet/Kërkesat: Diplomë…

Read more

Menaxher/e Shitjesh

Menaxher/e Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher/e Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e produkteve të pastrimit profesional. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Planifikon, drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes; Përgjegjës për planifikimin, drejtimin, organizimin dhe monitorimin e ekipit të shitjes; Implementon në mënyrë të suksesshme strategjinë e shitjes; Në bashkëpunim me Drejtorin e Përgjithshëm përcakton targetin për të…

Read more

Operator/e Finance, Korçë

Operator/e Finance, Korçë

Partner.al kërkon një Operator/e Finance në Korçë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e produkteve të pastrimit profesional. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Regjistrim i faturave të blerjes dhe shites, rakordimi me qëndrat e të ardhurave; Regjistrim i arkës; Njeh klientet dhe ka informacion mbi porositë; Sistemim dokumentacioni; Detyra të tjera sipas rastit; Qëndrim në showroom dhe sistemimin e tij;…

Read more

Financiere

Financiere

Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg që prej vitit 1994. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin;…

Read more