Tag: drejtues logjistike

Drejtues Logjistike

Drejtues Logjistike

Partner.al kërkon një Drejtues Logjistike në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Koordinon punën midis magazinës qëndrore dhe departamenteve të tjera të kompanisë; Organizon, drejton dhe motivon punonjesit që ka në varësi; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin,…

Read more