Tag: Human

Specialist/e  Burimesh Njerëzore

Specialist/e Burimesh Njerëzore

Partner.al kërkon një Specialist/e Burimesh Njerëzore në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në tregun e reklamave, printimeve dixhitale dhe produkteve promocionale.  Detyrat dhe përgjegjësitë:  Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin, zhvillimin dhe vlerësimet e performancës; Përpunon dhe zhvillon planin e punësimit të personelit; Studion dhe përpunon profilin…

Read more

Specialist/e  Burimesh Njerëzore

Specialist/e Burimesh Njerëzore

Partner.al kërkon një Specialist/e Burimesh Njerëzore në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në tregun e reklamave, printimeve dixhitale dhe produkteve promocionale.  Detyrat dhe përgjegjësitë:  Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin, zhvillimin dhe vlerësimet e performancës; Përpunon dhe zhvillon planin e punësimit të personelit; Studion dhe përpunon profilin…

Read more

Human Resources Manager

Human Resources Manager

Partner.al kërkon një Human Resources Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për Kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin, zhvillimin dhe vleresimet e performancës; Përpunon dhe zhvillon planin e punësimit të personelit; Studion dhe përpunon…

Read more

Human Resources Manager

Human Resources Manager

Partner.al kërkon një Human Resources Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për Kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin, zhvillimin dhe vleresimet e performancës; Përpunon dhe zhvillon planin e punësimit të personelit; Studion dhe përpunon profilin e kandidatit…

Read more

HR Specialist

HR Specialist

Partner.al në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të tij është duke kërkuar  kandidatë të përshtatshëm për pozicionin HR Specialist. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Skanim i CV-ve të ardhura në adresë të Partner.al; Menaxhim i proçesit të grumbullimit dhe seleksionimit të CV-ve; Hartimi i Profilit të Kandidatit; Mbledhja e referencave për kandidatët potencialë; Rekomandimi i kandidatëve dhe hartimi i raporteve të vlerësimit…

Read more

HR Specialist

HR Specialist

Partner.al në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të tij është duke kërkuar për kandidatë të përshtatshëm për pozicionin HR Specialist. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Skanim i CV-ve të ardhura në adresë të Partner.al; Menaxhim i procesit të grumbullimit dhe seleksionimit të CV-ve; Hartimi i Profilit të Kandidatit; Mbledhja e referencave për kandidatët potencialë; Rekomandimi i kandidatëve dhe hartim i raporteve të…

Read more

Human Resources Specialist

Human Resources Specialist

Partner.al is currently recruiting a Human Resources Specialist for a successful Children's Items Retail Company. Duties and Responsibilities: Assists/conducts recruiting process according to company needs. Prepareand administrate employee'spersonal fileandcontractemployment. Assists/conduct training for new recruits and follows the Induction process. Control Time Attendance and take actions according to company procedures. Control and compilation of company personnel’s working hours. Salary calculation and other payroll…

Read more