Tag: inxhinier prodhimi

Inxhinier Prodhimi

Inxhinier Prodhimi

Partner.al kërkon një Inxhinier Prodhimi, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Supervizon prodhimin në të gjitha proceset; Menaxhon rreth 20 punonjës prodhim;  Asiston dhe jep ide për produktet që në fazën e projektimit;  Garanton zbatimin e saktë të skicave apo skedave të prodhimit;  Ndan planet e punës për secalin…

Read more

Inxhinier Prodhimi

Inxhinier Prodhimi

Partner.al kërkon një Inxhinier Prodhimi, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Supervizon prodhimin në të gjitha proceset; Menaxhon rreth 20 punonjës prodhim;  Asiston dhe jep ide për produktet që në fazën e projektimit;  Garanton zbatimin e saktë të skicave apo skedave të prodhimit;  Ndan planet e punës për secalin…

Read more