Tag: manager

Human Resources Manager

Human Resources Manager

Partner.al kërkon një Human Resources Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për Kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin, zhvillimin dhe vleresimet e performancës; Përpunon dhe zhvillon planin e punësimit të personelit; Studion dhe përpunon…

Read more

Showroom Manager

Showroom Manager

Partner.al kërkon një Showroom Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përgjegjës për arritjen e objektivave sasiorë dhe cilësorë në Showroom; Përgjegjës për ndarjen dhe ndjekjen e realizimit të detyrave të stafit në Showroom, si dhe trajnimin e vazhdueshëm te stafit; Menaxhon dhe motivon…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon një Store Manager në Tiranë për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të butikut dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon Store Manager për një kompani  që operon në fushën e retail të produkteve elektroshtepiake premium. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të Show Room-it dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë të kompanisë për të arritur target dhe objektivat…

Read more

Area Manager

Area Manager

Partner.al kërkon një Area Manager në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Area Menaxher është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të dyqaneve dhe per mbarevajtjen e tyre në përputhje me standartet e vendosura nga kompania; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e ekipit të shitjes; Identifikon dhe zhvillon masa konkrete për realizimin dhe tejkalimin…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon Store Manager për një kompani  retail që operon në fushën e produkteve elektroshtepiake premium. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të Show Room-it dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë të kompanisë për të arritur target dhe objektivat e…

Read more

Showroom Manager

Showroom Manager

Partner.al kërkon një Showroom Manager në Tiranë, për një kompani të suksesshme reklamimi dhe promocioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të menaxhojë një staf prej 10 punonjësish në lidhje me shitjet, dizajnin dhe përdorimin e makinerive; Të menaxhojë një portofol ekzistues klientësh; Të realizojë objektivat e shitjes në Showroom; Të trajnojë dhe zhvillojë më tej stafin e shitjes në varësi; Të hartojë…

Read more