Tag: menaxher bari

Menaxher për Marrëdhëniet me Publikun (PR)

Menaxher për Marrëdhëniet me Publikun (PR)

Partner.al kërkon një Menaxher për Marrëdhëniet me Publikun (PR), për një Cocktail Bar në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë.. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të njohë shumë mirë funksionimin e një lokali; Të krijojë një klimë të mirë bashkëpunimi me stafin e lokalit;  Tregon perkushtim maksimal për klientelën; Përgjegjës për gjenerimin e klientëve të rinj;  Përgjegjës për organizimin e eveneteve dhe festimeve…

Read more

Menaxher Cocktail Bar

Menaxher Cocktail Bar

Partner.al kërkon një Menaxher Bari, për një Cocktail Bar në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Percakton objektivat dhe synimet e barit duke identifikuar nevojat, duke përzgjedhur, trajnuar stafin, dhe vlerësuar perfomancen ne punën e tyre; I komunikon stafit detyrat dhe përgjegjësite në lidhje me punën për të përmbushur objektivat e caktuara;  Planifikon buxhetin duke vlerësuar risqet dhe shpenzimet…

Read more