Tag: menaxher shitjesh

Menaxher Rajonal Shitjesh

Menaxher Rajonal Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë;…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh

Menaxher Rajonal Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë;…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili është i specializuar në tregtimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike, civile dhe industriale. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Informohet në mënyrë të vazhdueshme për produktet që ofron kompania dhe cilësitë ë tyre në mënyrë që të ofrojë produktin/shërbimin e duhur sipas nevojave të klientëve; Zhvillon planin e aktiviteteve ditore/javore/mujore (periodike) në…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B në Tiranë, për një kompani e cila operon në fushën e importit dhe eksportit të bojrave industriale për mobillje. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Gjeneron telefonata te vazhdueshme për të zhvilluar takime me klientë potencial;…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut

Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut

Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët;…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për zonën e Tiranës; Viziton çdo pikë shitje sipas programit ditor; Prezanton në mënyrë profesionale produktet tek klientët; Identifikon nevojat e klientëve; Jep propozime për përmbushjen e kërkesave të klientit; Monitoron procesin e porosive…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut, për një kompani të suksesshme distribucioni me 20 vite eksperiencë në tregun Shqiptar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë; Përgjegjës…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B në Tiranë, për një kompani e cila operon në fushën e shitblerjes së veglave të punës. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Gjeneron telefonata te vazhdueshme për të zhvilluar takime me klientë potencial; Përmbush takime të…

Read more