Tag: specialist auditues financiar

Specialist Auditues Financiar

Specialist Auditues Financiar

Partner.al kërkon një Specialist Auditues Financiar në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Analizon çdo departament të kompanisë, veçanërisht Departamentin e Financës; Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e departamenteve/filialeve & punën individuale të punonjësve të shoqërisë për të përcaktuar përputhshmërinë me rregulloret, standartet, proçedurat dhe…

Read more