All Posts

Junior Software Developer

Junior Software Developer

Partner is a Human Resources, Staff Training & Business Consultancy company located in Tirana. We collaborate with a wide range of companies in Albania, conducting interviews and recruiting candidates. We are looking to recruit a Junior Software Developer for an American Company This position requires advanced conversational English language skills. Tech Stack • C#, ASP.NET Core, ML.Net • Node Red…
Inxhinier Elektrik

Inxhinier Elektrik

Partner.al kërkon një Inxhinier Elektrik në Tirane, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Ndjek ecurinë e punimeve elektrike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe perfundimi; Planifikon, organizon dhe mbikqyr punën e ekipit për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të percaktuara në projekt;…
Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë,për një kompani prodhimi e cila operon prej 6 vitesh në treg. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të mbikeqyrë operacionet e përditshme të njësive ekonomike të kompanisë në funksionet e financës dhe të kontabilitetit, duke u siguruar për optimizimin e proceseve të brendshme; Të monitorojë dhe analizojë rezultatet mujore të kompanisë në perputhje me buxhetin, duke sjellë në vëmendje të…
Analist/e të Dhënash

Analist/e të Dhënash

Partner.al kërkon një Analist/e të Dhënash në Tiranë, për një kompani prodhimi e cila operon prej 6 vitesh në treg. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Ndjek dhe analizon urdhër porosinë nga furnitori te klienti;  Monitoron dhe raporton mbi gjendjen dhe lëvizjet e stokut në magazinë; Ndjek dhe koordinon marrëdhëniet e kompanisë me furnitorët; Analizon konsumin e lëndëve të para; Analiza dhe raporte…
Sistemues/e Supermarketi

Sistemues/e Supermarketi

Partner.al kërkon një Sistemues/e Supermarketi në Tiranë, për një klient i cili operon në tregtimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të arrijë ekspozim dominues për produktet në supermarket duke maksimalizuar dukshmërinë dhe hapësirën e produkteve në rafte; Përgjegjës për sistemimin e produkteve në rafte; Siguron informacione për gjendjen e stokut, si dhe informacione të nevojshme për dukshmërin e produkteve;…
Teknik Servisi për Pajisje  Elektroshtëpiake

Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake

Partner.al kërkon një Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake në Tiranë për një klient, i cili operon në tregun shqiptar dhe fqinj në riparimin e pajisjeve elektronike dhe elektro-shtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Merr në dorëzim dhe konstaton defektet brenda afatit të caktuar sipas udhëzimeve që merr nga koordinatori i departamentit; Ndjekja e saktë e procedurave për tërheqjen e pjeseve të këmbimit;…
Specialist/e Auditi

Specialist/e Auditi

Partner.al kërkon një Specialist/e Auditi në Tiranë, për një  klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Kryen procedurat e auditimit; Përgjegjëse për Identifikimin, zhvillimin, dhe dokumentin e proceseve të auditimit; Përgjegjëse për raportimin e rezultateve të auditimit dhe projekteve nëpërmjet raporteve të përcaktuara; Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e departamenteve/filialeve dhe punën…
Agjent Shitjesh Fier-Lushnje

Agjent Shitjesh Fier-Lushnje

Partner.al kërkon Agjent Shitjesh për Zonën Fier-Lushnje, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme.. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për zonën e Jugut; Viziton pikat e zonës sipas programit ditor; Të ndërtoje të ndjekë dhe të përmirësoje në mënyrë të…
Menaxher Supermarketi Durrës

Menaxher Supermarketi Durrës

Partner.al kërkon një Menaxher Supermarketi Durrës, për një klient i cili operon në tregtimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  • Menaxhon, koordinon dhe kontrollon operacionet në dyqan në përputhje me procedurat. • Pergjegjes per trajnimin e stafit të angazhuar në dyqan. • Kontrollon implementimin e proceseve në operacionet e dyqanit. • Organizon grafikun e punës së personelit sipas nevojave të dyqanit.…