Skip to main content

Agjent Shitjesh

 • Full Time
 • Tirana

Kërkojmë një Agjent/e Shitjesh në Terren energjik dhe të motivuar që do të jetë përgjegjës për zhvillimin e marrëdhënieve me klientët dhe rritjen e shitjeve. Ky rol kërkon një person me aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe negociimi, i cili mund të punojë me efikasitet në një mjedis dinamik dhe të orientuar drejt rezultateve.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Identifikimi dhe vizitimi i klientëve të rinj dhe ekzistues në zonat caktuar për të promovuar dhe shitur produktet dhe shërbimet e kompanisë.
 • Negociimi i kontratave dhe mbyllja e marrëveshjeve për të arritur objektivat e shitjes.
 • Mbajtja e regjistrave të saktë të të gjitha aktiviteteve të shitjes dhe raportimi i përparimeve drejt objektivave të caktuara.
 • Sigurimi i një shërbimi të shkëlqyeshëm ndaj klientit duke u përgjigjur ndaj kërkesave dhe zgjidhjes së çështjeve në mënyrë efikase.
 • Përditësimi i vazhdueshëm i njohurive mbi produktet dhe tregun për të qenë konkurrues në fushë.
 • Punimi ngushtë me ekipin e shitjeve dhe departamentet e tjera për të koordinuar strategjitë e shitjes.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Të paktën 2 vjet përvojë në një rol të ngjashëm të shitjeve në terren.
 • Njohuri të thella të industrisë specifike (p.sh., teknologji, farmaceutike, etj.) në varësi të fushës së kompanisë.
 • Aftësi të forta negociuese dhe të komunikimit.
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afate kohore.
 • Aftësi për të udhëtuar brenda zonës së caktuar.
 • Edukim i lartë në një fushë të lidhur me biznesin ose marketingun preferohet.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.